top of page
Shutterstock_168212639.jpg

VÅR PASSION ÄR TRÄ, NATURLIGT TRÄ SOM

VI VÄLJER UT TILL

VÅRA TRÄKÖK.

FÖR OSS KÄNNS DET NATURLIGT ATT GE TILLBAKA TILL JORDEN GENOM ATT PLANTERA NYA TRÄD. SÅ FRÅN OCH MED I ÅR PLANTERAS TIO NYA TRÄD FÖR VARJE KÖK VI GÖR.

Vi har valt att stötta The Perfect World Foundation och projektet Attenborough Forest, uppkallad för att hedra Sir David Attenborough
som planterade det symboliska första träd – 
som är TPW Foundations globala trädplanterings initiativ. Projektet planterar träd runt om i världen.

 

Genom att plantera träd bevaras befintliga skogar samt gynnas ekosystemen och deras biologiska mångfald. Friska skogar förbättrar också luft- och vattenkvaliteten, ger mat, medicin och färskvatten, skapar livsmiljöer för vilda djur, stabiliserar marken och minskar ökenspridningen och risken för skogsbränder.

Liksom alla växter, fångar träd kol från atmosfären och använder det för tillväxt, och en del av det kolet lagras i trädet som trä och en del kommer in i jorden där det kan stanna i hundratals eller till och med tusentals år. Träd hjälper oss helt enkelt att bekämpa den globala uppvärmningen (effekten av klimatförändringar) genom att minska CO2 i atmosfären, och dessutom är det en effektiv och en 100% naturlig lösning.

 

Vi ser fram emot att vara en del i det fina arbete som

The Perfect World Foundation gör.

tpw_logo_main-black.png

The Perfect World Foundation was formed as

a non-profit organization to protect wildlife in crisis, partly through direct aid but also by increasing knowledge and spreading awareness.

No one is Perfect, but our aim is to inspire for change, one step at a time.

Tioträd_ny.png
Bucksandspurs_flatwalnut_list_ho.jpg
Mia Collis_TREES1-8.jpeg
bottom of page